SERVEIS


ARQUITECTURA TÉCNICA

 

- Projectes Tècnics.
- Direcció d'obra i d'execució d'obra.
- Rehabilitació de façana.
- Seguretat i Salut.
- Obertura d'activitats.
- Aixecament topogràfics.

- Comparació d'ofertes i contractació d'oficis.
- Amidaments i pressupostos.
- Informes, dictamens i certificats.
- ITE Inspecció Tècnica de l'Edifici.
- Certificats d'habitabilitat d'habitatges usats.
- Certificats d'eficiència energética.

 

SERVEIS IMMOBILIARIS


- Gestió compraventa i lloguer.
- Localització d'immobles.
- Estudis de mercat i viabilitat.
- Assessorament immobiliari.
- Assessorament hipotecari.

- Informe de valoració.
- Agència acreditada per entitats bancaries.
- Tramitació d'assegurances.
- Tramitació administrativa.

- Taxacions immobiliaries.

 

 

 

 

PROJECTES DESTACATS